Vukove Narodne lirske pesme iz 1824.


Ovo je prvo izdanje sakupljenih lirskih narodnih pesama koje je objavio Vuk Karadžić u Lajpcigu 1824.godine

*On u predgovoru kaže da se pesme dele na muške (epske) i ženske (lirske), i da je kod muških tj.junačkih bitnija pesma sama a kod ženskih je fokus na pevanju samom
*Gusle se , piše Vuk, redovnije mogu naći u kućama Bosne, Hercegovine, Crne Gore i brdskijih krajeva Srbije, dok oko Save i Dunava, u Sremu, Banatu i Bačkoj tek kod slepih guslara a kod običnog naroda nije običaj
*Vuk takođe u predgovoru daje izvesne kulturološke osobenosti vezane za ženski i muški svet, pa izdvaja da žene u Sremu, Banatu, Bačkoj ,ali i po varošima u Bosni, više žive u društvu i da su zato i oštrije, ”junačkije”; u tim krajevima se muške pesme ne pevaju uopšte, a čak više ni ženske – već neke nove ”štono prave učeni ljudi, i đaci i kalfe trgovačke”
*Ova knjiga predstavlja prvu i jedinu samostalnu zbirku lirskih narodnih pesama koju je objavio u seriji knjiga naših narodnih (ostale knjige pesama izlazile su kasnije a sve su bile epske)

Fotografija i primerak su iz privatne kolekcije.

Nemačko-srpski rečnik iz 1791.

14 septembra, 2020

Vukov Rječnik iz 1898.

14 septembra, 2020