Благопотребнија јектениј iz 1764.

Jedna malo mlađa knjiga iz venecijanske štamparije!

Ovoga puta štampar svakako nije ni Božidar ni Vićenco Vuković već Grk Dimitrije Teodosije.

*Ova godina, 1764. značajna je i zato što se te godine u Veneciji pojavio Zaharija Orfelin i počeo da radi baš u ovoj štampariji koja je štampala, a učestvovao je u štampanju knjiga sve do 1770.

*U Teodosijevoj štampariji štamapana su Orfelinova dela ,,Горестни плач славнија иногда Сербији“ (1761) i njegova varijanta na srpskom narodnom jeziku ,,Плач Сербији“ (ne piše datum, ali verovatno 1762. ), kao i ,,Мелодија к пролећу“ (1764).

*Od drugih poznatih dela koja nje Toeodosijeva štamparija objavila vredi pomenuti istoriografska remek-dela Pavla Julinca
,,Краткое введение в историју происхождениа славено-сербскаго народа“ (1765), udžbenik ,,Новаја сербскаја аритметика“ Vasilija Damjanovića iz 1767. i prvi liturgijski udžbenik u istoriji srpske književnosti ,,Епитом“ Dionizija Novakovića

*Štamparija Dionisija Teodosija značajna je jer je štampala i Orfelinov Slavenoserbski magazin, prvi časopis u Srba, ali i bogato opremljenu biografiju cara Petra Velikog koja se posle štampala čak i u Petersburgu; smatra se da je ova štamparija objavila oko 50 srpskih knjiga a posle je i Teodosijev sin Pano, naslednik radnje, nastavio da ih štampa, sve do 1824. kada je Venecija bila okupirana i postala deo Habzburške monarhije


Vukov spis o Milošu Obrenoviću iz 1828.

25 septembra, 2020

PDf odlomak,BESPARAČKE PRIČE, Nenad Baraković

25 septembra, 2020