PDF odlomak, Pod točkom: GSP zapisi, Nenad Milenković Panić

Ovo je knjiga zapisa iz GSP-a, iz pera vozača i putnika, ljubitelja knjiga i andergraunda. Štivo koje možete čitati upravo na bus linijama, štivo koje je pisano, i treba biti čitano, u stanju gde je prostorno-vremenska ravan promenljiva.

PDf odlomak, Maternji jezik, Hanna Gadomski

December 24, 2020

PDF odlomak, Moj Lisabon, Fernando Pesoa

December 24, 2020