Mikro eseji koji dopunjavaju fotografije, ili obrnuto... Biro za svetlosne projekcije.