Biografija

Author Picture

Marina Perić

Marina Perić, profesor srpske književnosti i jezika, rođena 1988. u Beogradu.
 Zbirku pesama Ljiljan tate, dudureste objavila 2020. godine kao samizdat. Najrelevantnije kritike o zbirci se nalaze na sajtu booksa.hr u tekstovima Dinka Kreha 'Estrada kod kuće i Knjige po kojima ćemo pamtiti 2020.
Radi u biblioteci jedne gimnazije u Beogradu.