Biografija

Author Picture

Milica Radovančev

Rođena je 1984. godine u Beogradu.
Nakon završene Šeste beogradske gimnazije diplomirala je na Katedri za srpsku književnosti i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta u Beogradu. Poslednjih godina zaposlena je kao lektor i korektor u Izdavačkom preduzeću IngPro, pri čemu za časopis pravne sadržine već dve godine priprema kolumne posvećene forenzičkoj lingvistici i pravnim propisima povezanim sa značajnim datumima i ličnostima.
Nekoliko priča objavljeno joj je u Balkanskom književnom glasniku, Književnim novinama i na internet portalu blacksheep.rs.
Priča „Idući od Pašine česme” našla se u užem krugu na konkursu „Belgradijana – beogradski muzej priča” Udruženja Alia Mundi, koji je podržao i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, nakon čega je objavljena u elektronskom zborniku priča.