Biografija

Author Picture

Miloš Petrović

Miloš Petrović, rođen 1996. u Loznici.

Diplomirao je na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i odbranio master rad sa temom Tematizacija istorije u romanima Mamac, Pijavice i Svetski putnik Davida Albaharija.

Objavljivao prozne tekstove u Letopisu Matice srpske, časopisu Koraci iz Kragujevca, onlajn časopisu Kult i ostalim književnim časopisima. Pobedio na konkursu Doma kulture Studentski grad u Beogradu za najbolju knjigu priča autora mlađih od 28 godina.

Knjiga pod nazivom Ljepota lapota bila je u širem izboru za nagradu Biljana Jovanović.

Živi, radi i stvara u Bijeljini.