Biografija

Author Picture

Nikola Radić

Rođen je 1989. Filmski kritičar, dopisnik francuskih medija, kantautor, romanista po struci. Dugo živeo u Bretanji ali sada je na doktorskim studijama u Cirihu.
Objavio je zbirku pesama Prolećima si potreban 2017, a 2018. i album Karta slučaja sa bendom Barka Dilo.
Ovo je njegov prvi roman.