About the Publisher

Publisher Picture

Dejan Acović

Rođen 1970, klasični filolog i prevodilac sa klasičnih jezika, francuskog i novogrčkog.
Polja interesovanja: antička civilizacija, antička književnost – starogrčka i
latinska, srednjovekovna književnost na latinskom i vernakularima, književnost i
kultura Vizantije, francuska, engleska, savremena grčka književnost; putopis:
Mediteran i Balkan.
Prevodi tekstova Lukijana iz Samosate, Marsela Švoba, Normana Daglasa i
Freje Stark izvođeni su na Trećem programu Radio Beograda, a ostale prevedene publikacije objavili su razni izdavači, uključujući i IK Karpos.