About the Publisher

Publisher Picture

Milica Špadijer

Rođena 1989, završila Filološku gimnaziju, odeljenje za klasične jezike, potom i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Master studije završila je na istom fakultetu, a doktorske pohađa na FDU.
Prevela pesme Petrosa Stefaneasa za magazin Libartes, kao i još nekolicinu grčkih autora. Roman ''Kasandra i vuk'', u njenom prevodu, izašao je u IK Dereta. Piše poeziju i objavila je knjigu ''Šar-planina'', koja je bila nagrađena nagradom Mladi Dis.