Biografija

Author Picture

Fernando Pesoa

Najznačajniji portugalski pisac, rođen 1888. u Lisabonu, živeo u Južnoj Africi do 15.godine, a potom u Lisabonu do smrti 1935. godine.
Pisao na portugalskom, francuskom i engleskom jeziku.
Prevodio sa francuskog i engleskog takođe, a mnoga dela je i sa portugalskog preveo na engleski.
Koristio preko 50 heteronima.
Njegovo remek-delo, i kruna njegovog stvaranja, svakako je knjiga pod nazivom Knjiga nespokoja, koju je pisao celog života. Pisao je poeziju i eseje, a bavio se i misticizmom.