Iznutra

O provincijalizmu

Još jedno, ovog puta kratko, Pesoino neobjavljeno delo.

Članci na temu provincijalizma i ćiftinskog, koje je objavljivao u periodici.

Preveli sa portugalskog: Mladen Ćirić i Tamara Nikolić

 

ISBN: 978-86-81882-18-4

Edicija: Intimni vodiči

 

530,00 din.