About the Publisher

Publisher Picture

Mladen Ćirić

Mladen Ćirić je rođen 1984. godine u Aleksincu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Grupi za španski jezik i hispanske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je stekao doktorat iz nauke o jeziku, odbranivši prvu doktorsku disertaciju u Srbiji čija je tema u vezi sa portugalskim jezikom. Tim se jezikom, kao i kulturama koje se njime izražavaju, profesionalno bavi već dve decenije. Autor je ili koautor rečnika, udžbenika i više naučnih radova i popularnih tekstova luzofone tematike. Osnovao je nastavu portugalskog jezika i brazilske kulture pri Ambasadi Brazila u Beogradu, koja je od 2020. godine integrisana u zvanični sistem nastave portugalskog kao stranog jezika Vlade Brazila. Sa portugalskog je prevodio brojne klasične i savremene autore, među kojima se posebno ističu Žoze de Alenkar, Mašado de Asis, Rakel de Keiroz, Žoze Eduardo Agvaluza i Fernando Pesoa.